Veel wegwerpartikelen gebruikt tijdens Koeiemart

Veel wegwerpartikelen gebruikt tijdens Koeiemart

Tijdens de Koeiemart vorige week zijn veel plastic wegwerpartikelen gebruikt en dat heeft er mede voor gezorgd dat er veel afval op straat terecht is gekomen. In Europa geldt sinds 2021 een verbod op de verkoop van plastic wegwerpartikelen. Progressief Woerden heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Zo wil de partij onder meer weten hoe het komt dat er vergunning is verleend voor een kraam waarin plastic rietjes werden verkocht. Ook is men benieuwd hoeveel afval door de gemeente is verwijderd na het evenement en wat hiervan de kosten zijn. Verder verwijst Progressief Woerden naar het bestuursakkoord waarin staat dat wordt toegewerkt naar herbruikbare alternatieven ter vervanging van wegwerpmaterialen bij o.a. evenementen. ‘Wanneer kunnen we de eerste stappen in die richting verwachten?’, is in dit verband de vraag.

0 Shares