Voortuin II

Veel kritiek op Cattenbroek als schuifruimte

Voortuin II

Veel kritiek op Cattenbroek als schuifruimte

De tussenrapportage over het haalbaarheidsonderzoek schuifruimten in de gemeente Woerden levert voor de locatie Cattenbroek forse kritiek op.

Bij de gemeenteraad zijn diverse brieven binnengekomen van bewoners die allerlei bezwaren aanbrengen tegen Cattenbroek als nieuw bedrijventerrein.

De gemeenteraad wordt opgeroepen het gezond verstand te gebruiken en Woerden voor een grote blunder te behoeden door niet voor Cattenbroek te kiezen. Er werd gedreigd met juridische stappen als de keuze wel op Cattenbroek valt.

Het tussenrapport wordt gekleurd genoemd met teveel foute aannames en feitelijke onjuistheden. Uit de resultaten van een door het wijkplatform Snel en Polanen-Waterrijk gehouden enquête, die door 228 bewoners is ingevuld, blijkt dat er geen draagvlak is voor een bedrijventerrein pal naast de recreatieplas.

Ook wordt gewaarschuwd voor problemen bij de verkeersafwikkeling in de wijk.

Foto’s: RPL Woerden – Geen draagvlak voor industrieterrein Voortuin II

dav
1 Shares