Rembrandtbrug scoort het best, maar is duurder

Rembrandtbrug scoort het best, maar is duurder

De gemeente presenteerde deze week de resultaten van een onderzoek naar een nieuwe brug over de Oude Rijn aan de westzijde van Woerden.

Er zijn vier varianten bekeken. Meest westelijk ligt de Rietveldbrug-West, meer richting stad de Rietveldbrug en de Gildenbrug. De Rembrandtbrug ligt het dichtst bij de stad.

Uit een samenvattende analyse blijkt dat het alternatief Rembrandtbrug het beste tegemoetkomt aan de doelstelling, namelijk het ontlasten van de Rembrandtlaan en de Boerendijk. Deze brug is echter veel duurder dan de andere, omdat een aantal bedrijven moeten worden aangekocht. Deze kosten kunnen deels later weer worden terugverdiend. De Rembrandtbrug is ook het meest toekomstvast bij een eventuele westelijke randweg.

Wat betreft de effecten op toekomstige gebiedsontwikkeling dragen de beide Rietveldbruggen weinig bij, tenzij de gemeente kiest voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de westzijde van de rioolwaterzuivering. De Gildenbrug wordt gezien als een belemmering voor ondernemers in de omgeving.

De gemeente Woerden vraagt om een reactie. Begin november zal duidelijk worden wanneer de gemeenteraad dit onderwerp zal behandelen.

Kaarten: Gildebrug en Rietveldbruggen: Gemeente Woerden, Rembrandtbrug: Elly Waterman

5 Shares