Vanaf 27 oktober wordt er weer geschouwd in de regio

Vanaf 27 oktober wordt er weer geschouwd in de regio

Vanaf woensdag 27 oktober wordt er in de regio gecontroleerd of het onderhoud van de schouwsloten goed is uitgevoerd.

Voor goed waterbeheer is het onderhoud van watergangen volgens het waterschap van groot belang. Schouwsloten zijn de door het waterschap als belangrijk aangemerkte watergangen. Deze watergangen hebben een collectief belang en zijn veelal in beheer bij andere overheeden en grote instanties maar ook bij particuliere eigenaren.

De najaar-schouw wordt gehouden in alle gebieden van het waterschap. Minder belangrijke watergangen controleert het waterschap elke vier jaar en steekproefsgewijs, of naar aanleiding van klachten.

0 Shares