Utrechtse Statenfracties verbaasd over nieuwe vergunningen stallen

Utrechtse Statenfracties verbaasd over nieuwe vergunningen stallen

De Utrechtse Statenfracties van Volt en Partij voor de Dieren (PvdD) hebben het college van Gedupeerde Staten vragen gesteld over meerdere vergunningen die zouden zijn afgegeven voor het bouwen en bijbouwen van stallen in de provincie.

De twee fracties stellen dat het ‘zeer opmerkelijk’ is dat dit soort vergunningen worden verleend, omdat Utrecht en de andere provincies met hun plannen voor het landelijk gebied juist inzetten op het verminderen van de stikstofdepositie en natuurherstel.

Volt en de PvdD verwijzen onder meer naar een bericht van RTV Utrecht afgelopen week, waarin de omroep melding maakt van de uitbreiding van een varkensflat van 12.000 naar 18.000 varkens in de gemeente Montfoort. 

0 Shares