Utrecht wil inclusiever taalgebruik in onderwijs

Utrecht wil inclusiever taalgebruik in onderwijs

De gemeente Utrecht heeft, in samenwerking met Utrechtse mbo-scholen en de landelijke mbo-raad, het zogeheten ‘mbo-manifest’ gepresenteerd.

Hiermee roepen zij politici, gemeenten, onderwijs, werkgevers en media op tot inclusiever taalgebruik als zij praten over het onderwijs. Over het mbo wordt namelijk vaak negatief gesproken. In het manifest staat bijvoorbeeld dat er niet langer gesproken moet worden over ‘hoog en laag opgeleid’ en ‘opleidingsniveau’. Wethouder Dennis de Vries wil af van het beeld van hiërarchie.

Het manifest is ondertekend door lokale en landelijke partijen waaronder de mbo-studentenraad, de Utrechtse Onderwijsagenda en het LAKS. Minister Robbert Dijkgraaf van OCW heeft het manifest in ontvangst genomen.

0 Shares