Uitwisseling tussen politie en Groene Hart Ziekenhuis

Uitwisseling tussen politie en Groene Hart Ziekenhuis

In Gouda start eind februari een uitwisseling tussen de politie en verpleegkundigen van de Spoedeisende Hulp van het Groene Hart Ziekenhuis.

Regelmatig kruisen de werkgebieden van de politie en het ziekenhuis elkaar, vooral op de Spoedeisende Hulp. Er kunnen dan verschillende belangen spelen door bijvoorbeeld het medisch beroepsgeheim.

Met de uitwisseling willen de politie en het ziekenhuis onder andere meer begrip voor elkaars werkgebied krijgen. De politie en het Groene Hart Ziekenhuis verwachten dat door de uitwisseling de samenwerking verder verbetert.

0 Shares