Uitstel actualisatie cultuurbeleid

Uitstel actualisatie cultuurbeleid

Wethouder George Becht stelt de besluitvorming over de actualisatie van het cultuurbeleid uit. De reden is dat in Woerden een zogeheten ‘strategische heroriëntatie’ plaatsvindt, met mogelijk grote bezuinigingen.

Evaluatie van het huidige cultuurbeleid geeft een somber beeld. Als de gemeente niets doet valt de financiering voor het huidig muziekonderwijs en een deel van de cultuureducatie door KUVO in 2021 weg.

In vergelijking met andere gemeenten van gelijke omvang geeft Woerden veel minder uit aan cultuur. Vorig jaar is een cultureel manifest opgesteld, met daarin plannen voor de toekomst. Becht wil dit manifest alleen voorleggen aan de gemeenteraad als die besluit om niet te bezuinigen op het cultuurbeleid.

De toekomst van cultuur in Woerden, voor zover gestimuleerd en gesteund door de gemeente, wordt daarmee dus afhankelijk van de uitkomst van het politieke debat in de raad.

2 Shares