Uitkeringen Midden-Utrecht met veertig procent gestegen

Uitkeringen Midden-Utrecht met veertig procent gestegen

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht is in maart fors toegenomen, vanwege de coronacrisis. Naast uitzendkrachten en horecapersoneel verloren ook meer winkelpersoneel en chauffeurs hun baan en deden een beroep op een WW-uitkering.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in maart dit jaar met veertig procent toe ten opzichte van februari. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren toen in maart juist minder uitkeringen plaatsvonden dan de voorafgaande maand.

Ook op landelijk niveau nam het aantal uitkeringen in maart toe. Opvallend hierbij is dat veel jongeren hun baan verloren. Uitzonderingen hierop zijn de sector zorg en welzijn, alsmede de bouw, waar het aantal WW-uitkeringen juist daalde.

0 Shares