Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen niet vertraagd

Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen niet vertraagd

Gemeente Woerden verwacht niet dat de uitbreiding van het winkelcentrum Snel en Polanen door de uitspraak van de Raad van State vertraging oploopt. Dit antwoordt het college op vragen van Woerden & Democratie. Het project kan toch al pas starten nadat de nieuwe Beneluxlaan is omgelegd en de bestaande Steinhagenseweg is heringericht. De Raad van State schorste het bestemmingsplan van de gemeente, vanwege gebreken in het onderzoek naar windhinder. Naar verwachting wordt het aangepaste bestemmingsplan na het zomerreces aangeboden aan de gemeenteraad die daar dan een besluit over neemt.

0 Shares