Tussenstand geluidsmaatregelen Hollandbaan

Tussenstand geluidsmaatregelen Hollandbaan

Er is minder geluidsoverlast van verkeer op de Hollandbaan in Woerden.
Dat blijkt volgens omwonenden na het aanbrengen van geluidsverminderend asfalt en dubbele belijning.

Eerdaags wordt een geluidsscherm in de middenberm van de Hollandbaan geplaatst. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning hiervoor.

Als met het plaatsen kan worden begonnen worden omwonenden door middel van informatiebrieven op de hoogte gehouden.        

0 Shares