Tuinlabel geeft inzicht in status van tuin

Tuinlabel geeft inzicht in status van tuin

Het Netwerk Water & Klimaat lanceert op de website klimaatklaar.nl het Tuinlabel. Met het tuinlabel kunnen inwoners makkelijk bepalen in hoeverre hun tuin bijdraagt aan een groene, gezonde en leefbare omgeving. Ze krijgen inzicht in hoe goed hun tuin bestand is tegen hevige neerslag, extreme hitte en of de tuin aantrekkelijk is voor bijvoorbeeld vogels en bijen. Daarnaast ontvangen ze concrete tips om het tuinlabel te verbeteren.

In Woerden is het vanwege de bodemdaling vooral belangrijk om de regenpijp af te koppelen en tegels in te ruilen voor groen. In het netwerk Water & Klimaat werken Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Veiligheidsregio Utrecht en veertien gemeenten uit de provincie samen.

0 Shares