Toename veiligheid Harmelerwaard gering

Toename veiligheid Harmelerwaard gering

De Fietsersbond laat in een brief aan de gemeenteraad van Woerden weten in principe blij te zijn met de aanleg van een ontsluitingsweg en een brug tussen de Harmelerwaard en de oostelijke randweg van Harmelen. Zij vindt echter een investering van vijf miljoen euro publiek geld bijzonder hoog voor een relatief geringe toename van de veiligheid.

Veel liever had de Fietsersbond een besteding van zo’n bedrag gezien aan héél veel andere infrastructurele voorzieningen die de fietsveiligheid veel meer laten toenemen. De bond noemt in de brief een aantal zaken waarmee rekening moet worden gehouden, zoals onder meer het in voorrang zetten van de aanstaande snelfietsroute over de Harmelerwaard en snelheidsremmende maatregelen op de nieuwe ontsluitingsweg.

Ook de infrastructuur voor de fietsers op de rotonde aan de Utrechtsestraatweg zou volgens de Fietsersbond moeten worden aangepast.

0 Shares