Toename psychische problemen jongeren

Toename psychische problemen jongeren

Uit een gezondheidsonderzoek van de GGD regio Utrecht blijkt dat bijna een kwart van de jongeren tussen de 18 en 29 jaar het afgelopen veel last hebben gehad van stress. Bij 45-plussers was dit minder dan tien procent.

De stress bij de jongeren komt vooral voor op het gebied van studie, werk, sociale contacten en geldzaken. Daarnaast veroorzaakte de coronacrisis bij een derde van de jongeren stress. Een derde van de jongeren lijden door de coronacrisis aan eenzaamheid. Daarbij is het aantal jongeren dat ernstig eenzaam is, sterk toegenomen. Ook komen angststoornissen en depressieve klachten steeds vaker voor bij jongeren tussen de 18 en 34 jaar.

0 Shares