Toekomst De Schulenburch/Huis van Kamerik

Toekomst De Schulenburch/Huis van Kamerik

De Werkgroep Toekomst Schulenburch in Kamerik heeft een visie voor een termijn van 5 jaar ontwikkeld.

Hierin wordt voorgesteld om het dorpshuisdeel opnieuw op te bouwen, eventueel in combinatie met de sporthal. En daarbij te kijken naar een combinatie met een gezondheidscentrum, een zalencentrum en een aantal appartementen om het project betaalbaar te maken. De visie is positief ontvangen door de gemeente. De gemeente heeft ook onderzoek gedaan naar de onderdelen waarvan zij vinden dat die thuishoren in het ‘Huis van Kamerik’.

Rond de zomer van 2022 zou de gemeente een projectleider aanwijzen, dit is vanwege personeelsschaarste nog niet gelukt. Volgens de gemeente is het pas in 2023 mogelijk om iemand vrij te maken om de haalbaarheidsstudie uit te voeren.

0 Shares