Tijdelijke pomp waterschap in Polsbroek

Tijdelijke pomp waterschap in Polsbroek

In de gemeente Lopik wordt gewerkt aan de reconstructie van de kruising Damweg/Zuidzijdseweg in Polsbroekerdam en zet hiervoor een pomp in. De pomp komt in Polsbroek op grond van een agrariër. Om de reconstructie aan de kruising goed uit te kunnen voeren moest de Polsbroekervoorwetering worden afgedamd. De watergang helemaal afsluiten kan niet. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden moet water aan kunnen voeren om de wetering en de hoogwatervoorzieningen op peil te houden. De pomp pompt het water nu uit het maalpand van gemaal de Keulevaart in de Polsbroekervoorwetering.

0 Shares