Thuishuis Woerden ontvangt de gevraagde subsidie

Thuishuis Woerden ontvangt de gevraagde subsidie

Het Thuishuis ontvangt voor 2022 en 2023 het aangevraagde subsidiebedrag.

Gelijktijdig aan de behandeling van de motie vreemd – toekomst AutoMaatje, was er sprake van een bezwaarschriftprocedure. De hoorzitting heeft plaatsgevonden op 6 september van dit jaar, op 26 september heeft het college het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen.

Zij heeft besloten het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen. Het bezwaar is ontvankelijk en gegrond verklaard.

0 Shares