Terrein Verweij Houttechniek vergroot

Terrein Verweij Houttechniek vergroot

Verweij Houttechniek mag van burgemeester en wethouders van Woerden uitbreiden. Het bedrijf dat gevestigd is op Barwoutswaarder, heeft een tekort aan opslagplaatsen voor containers en te weinig parkeerplaatsen.

Volgens burgemeester en wethouders is er sprake van krapte aan bedrijfsruimte bij een bestaand bedrijf, waarbij de continuïteit van de bedrijfsvoering in het geding is.

Om die reden wil het college aan de uitbreiding meewerken. De uitbreiding is in strijd met het bestemmingsplan. De gronden zijn nu nog in agrarisch gebruik. Het bestemmingsplan moet daarom worden gewijzigd.

Alleen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maakt bezwaar tegen het uitbreidingsplan. Dat bezwaar wijst B&W van Woerden af.

De gemeenteraad moet zich nog over het voorstel uitspreken.

9 Shares