Tekort aan stembiljetten in Nieuwkoop

Tekort aan stembiljetten in Nieuwkoop

In Nieuwkoop was in de loop van de verkiezingsdag woensdag een stembiljetten tekort. Bij enkele stembureaus had men ‘s avonds te maken met een tekort aan stembiljetten voor het Hoogheemraadschap van Rijnland.

De overige stembiljetten, voor de Provinciale Staten en de twee overige hoogheemraadschappen waren in alle stembureaus wel voldoende op voorraad. Er is met man en macht gewerkt om met grote spoed de stembiljetten voor het waterschap Rijnland over te laten komen vanuit twee buurgemeenten.

Alle kiezers die in de rij stonden te wachten zijn nog tot de stemming toegelaten, ook na negen uur. Dit is volgens de kieswet toegestaan.

0 Shares