Tekort aan beveiligers in Midden-Utrecht

Tekort aan beveiligers in Midden-Utrecht

Er is een groeiend tekort aan beveiligers aan het ontstaan in de regio  Midden-Utrecht. Het aantal openstaande vacatures voor beveiligingspersoneel is in het eerste kwartaal van dit jaar verdubbeld ten opzichte van het eerste kwartaal van het vorig jaar. Het aantal WW’ers met een beveiligingsberoep is in Midden-Utrecht de afgelopen 12 maanden gedaald naar slechts 33 personen. De kans op werk is het grootst voor objectbeveiligers. Volgens het UWV is dit het gevolg van het verder aantrekken van de bedrijvigheid in de tweede helft van 2021 en in het eerste kwartaal van 2022. Bovendien is er sprake van een inhaalvraag in de sector toerisme en recreatie.

0 Shares