Gemeente Woerden heeft referendumverordening opgesteld

De gemeente Woerden gaat een concept-Reglement vergaderingen en werkzaamheden ter vaststelling aanbieden aan een toekomstige referendumcommissie. Hiermee wordt opvolging gegeven aan de aangenomen motie van…