Omgevingswet 1 januari van kracht

1 januari wordt de Omgevingswet van kracht. Die wet vervangt 26 wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De…