Wanneer komt de mazelenuitbraak?

De mazelen verspreiden zich in rap tempo. Deze infectieziekte is zeer besmettelijk en kan zelfs dodelijk zijn. Volgens de Wereldgezondheids-organisatie hoort de vaccinatiegraad boven de…