Subsidieregeling isoleren huizen gestart

Subsidieregeling isoleren huizen gestart

Sinds 1 maart is de regeling Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie van kracht. Gemeenten kunnen vanaf dit moment subsidie aanvragen om woningeigenaren met een slecht geïsoleerd huis te helpen verduurzamen.

Met behulp van deze uitkering kan een eigen isolatieprogramma voor koopwoningen worden opgezet. De subsidie is aan te vragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Gemeenten bepalen zelf de vorm, inhoud en aanpak van het isolatieprogramma.

Voor iedere gemeente is er subsidie beschikbaar. Per woning kan er 1460 euro worden aangevraagd. Hoeveel een gemeente maximaal kan incasseren verschilt. Het bedrag is namelijk verdeeld op basis van het aantal slecht geïsoleerde woningen, inkomens en energiearmoede binnen de betreffende gemeente. In totaal is er bijna 207 miljoen euro te vergeven.

0 Shares