baby

Subsidie voor UMC voor onderzoek hersenschade

baby

Subsidie voor UMC voor onderzoek hersenschade

Het Universitair Medisch Centrum UMC krijgt subsidie om onderzoek te doen naar de behandeling van hersenschade bij te vroeg geboren kinderen. De behandeling gaat met stamcellen, die via neusdruppels worden toegediend.

Er wordt gekeken of deze behandeling werkt bij deze kinderen met onrijpe hersenen. Ook wordt er onderzoek gedaan hoe de schade ontstaat. Van alle kinderen is acht procent te vroeg geboren, namelijk voor de 37e week van de zwangerschap, één procent voor de 28e week.

Op dit moment is er nog geen behandeling beschikbaar voor hersenschade bij te vroeg geboren kinderen.

Foto: UMC Utrecht

0 Shares