Subsidie voor project ‘Dynamisch Weiden’

Subsidie voor project ‘Dynamisch Weiden’

Het subsidieverzoek van Stichting Veenweiden Innovatiecentrum – VIC Zegveld is toegewezen door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De subsidie werd aangevraagd voor “Dynamisch draadloos weiden op veen, klei en zandgronden”.

Meestal wordt voor de vermindering van veenoxidatie een verhoging van het sloot- en grondwaterpeil als maatregel genomen. Met het project worden andere maatregelen onderzocht. Stichting Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) Zegveld zal het project coördineren.

Het project moet uitgevoerd worden in de periode van 1 december 2022 tot en met 31 december 2026.

0 Shares