natuurlijke oever

Subsidie voor natuurvriendelijke oevers

natuurlijke oever

Subsidie voor natuurvriendelijke oevers

Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren, stelt het waterschap Rijnland een financiële bijdrage ter beschikking.

Iedereen die binnen het beheergebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen, kan vóór 1 mei subsidie aanvragen. Het waterschap is actief op zoek naar grondeigenaren die bereid zijn bestaande steile oevers te vergraven tot flauw talud. Natuurvriendelijke oevers leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.

De maximumbijdrage per project/aanvrager bedraagt 30.000 euro. Een aantal projecten is uitgesloten, zoals de aanleg in het kader van een ruimtelijk ontwikkelingsplan en projecten waarbij al andere (financiële) afspraken zijn gemaakt met Rijnland.

Foto: Waterschap Rijnland

0 Shares