Subsidie voor Energietuin Mastwijk

Subsidie voor Energietuin Mastwijk

Het Rijk heeft subsidie toegekend voor de aanleg van een energietuin met zonnepanelen op de voormalige vuilstort Mastwijk bij Montfoort. In de tachtiger jaren was dit een zandwinput die volgestort is met huisvuil.

Eigenaar Afvalzorg heeft samen met de Natuur en Milieufederatie Utrecht, NMU, gewerkt aan een duurzame bestemming van dit terrein. De gemeenteraad van Montfoort was in september vorig jaar met het plan akkoord gegaan, ook is de omgevingsvergunning van de gemeente klaar. Volgens planning start de inrichting van het zonnepark eind van dit jaar.

De energieopwekking zal worden gecombineerd met openbare natuur, recreatie en educatie.

0 Shares