Subsidie voor buitenruimte dorpskerk Zegveld

Subsidie voor buitenruimte dorpskerk Zegveld

Gemeente Woerden gaat een financiële bijdrage leveren voor de herinrichting van het voorterrein bij de dorpskerk in Zegveld. Volgens het college van B&W zal de voorgestelde terreininrichting de identiteit, de entree van het dorp en het historisch karakter van de directe omgeving rond de dorpskerk versterken. Ook wordt een betere toegankelijkheid van de begraafplaats, die ook min of meer als algemene begraafplaats functioneert, verbeterd door de herinrichting.

Het totale subsidiebedrag komt uit op ruim tienduizend euro, plus een bijdrage in natura door het leveren van planten en zes bomen. De subsidie wordt gegeven op basis van de ‘Subsidieregeling voor het in stand houden van gemeentelijke monumenten’ en de ‘Algemene subsidieregeling Woerden’. Het planten van de bomen ter waarde van achtduizend euro, wordt op kosten van de gemeente uitgevoerd.

0 Shares