Subsidie voor boeren die klimaatdoelen ondersteunen

Subsidie voor boeren die klimaatdoelen ondersteunen

De provincie Utrecht wil het agrarisch natuurbeheer uitbreiden en zo de natuur- en landschapskwaliteiten in en rond weilanden, akkers en boerensloten behouden en verbeteren. Dat valt op te maken uit de ‘Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028’ die het provinciebestuur heeft vastgesteld.

Om deze doelen te halen, wordt meer geld beschikbaar gemaakt voor de bescherming van weidevogels, met name de grutto. Ook komt er een speciale subsidie voor boeren die de klimaatdoelen ondersteunen, zo staat in de visie. Deze visie vormt de basis voor de subsidiëring van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

0 Shares