Subsidie voor blauwe bewonersinitiatieven

Subsidie voor blauwe bewonersinitiatieven

In de provincie Utrecht kan er weer subsidie worden aangevraagd voor blauwe initiatieven.

Zo wil het waterschap projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in Utrecht financieel ondersteunen. Er komt per aanvraag maximaal 5.000 euro beschikbaar, waarbij het waterschap maximaal de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt.

Ook initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen onder de regeling vallen. De subsidie kan worden aangevraagd door een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. De subsidie is aan te vragen via de website van het waterschap.

0 Shares