Subsidie voor amateurkunst en lesaanbieders

Subsidie voor amateurkunst en lesaanbieders

De gemeente Utrecht stelt ruim een miljoen euro per jaar beschikbaar om aanbieders van amateurkunsteducatie in 2022 t/m 2024 te ondersteunen. Lesorganisaties op het gebied van muziek, dans, toneel en andere vormen van amateurkunst kunnen van 1 februari tot 1 april een aanvraag indienen.

Een onafhankelijke adviescommissie gaat de aanvragen op een andere manier beoordelen dan voorheen. Er wordt meer gekeken naar inclusiviteit en naar de samenwerking met andere organisaties.

Het doel is dat aanvragers de komende drie jaar hun organisatie en aanbod verder kunnen ontwikkelen.

0 Shares