Subsidie voor agrariërs verbeteren waterkwaliteit

Subsidie voor agrariërs verbeteren waterkwaliteit

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt subsidie beschikbaar voor agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen. De subsidie komt van Regionaal Partnerschap voor water en bodem en aanvragen kan per 25 april van dit jaar. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Er is dit jaar € 50.000,- beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in daarvoor gevoelige gebieden remmen. Voor de waterkwaliteit maatregelen is een bedrag van € 135.000,- beschikbaar. Het voornemen is om de regeling ook na 2022 jaarlijks open te stellen. Voor het nemen van bodemdaling remmende maatregelen geldt dat alle voor hiervoor gevoelige gebieden in aanmerking komen.

0 Shares