Subsidie van waterschap “plannen voor water”

Subsidie van waterschap “plannen voor water”

Bewonersgroepen, scholen, historische verenigingen, kunstenaars en wijkcomités en anderen kunnen in 2023 subsidie aanvragen voor plannen die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting. Met de subsidie voor duurzaam waterbeheer en waterbewustzijn wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waterbeheer beter zichtbaar maken. In 2022 heeft het waterschap 59 initiatieven financieel kunnen ondersteunen. Van watervriendelijke schoolpleinen tot groene daken en van het organiseren van een tentoonstelling tot kortingsacties voor regentonnen en een clean up actie. In 2023 is er € 200.000 beschikbaar voor plannen die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van uw leefomgeving en meer waterbewustzijn.

0 Shares