Subsidie Centraal Museum

Subsidie Centraal Museum

Het Centraal Museum in Utrecht heeft een subsidie van bijna 540.000 euro ontvangen van Fonds 21 EXTRA. Het geld wordt de komende jaren gebruikt om onderzoek te doen naar en het ontwikkelen van digitale toepassingen. Hiermee wil het museum meer jongeren aan zich binden. Het Centraal Museum start dit najaar met het project.

Fonds 21 heeft jaarlijks een donatiebudget van tien miljoen euro waarmee projecten op het gebied van Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie worden gesteund. Onder de naam Fonds 21 EXTRA maakt het fonds 15 miljoen euro extra vrij voor initiatieven die buiten de kaders van het reguliere beleid vallen

0 Shares