Subirrigatie in Oudewater

Subirrigatie in Oudewater

Sander van Vliet en Jan Graveland, boeren uit Oudewater, experimenteren op een perceel met subirrigatie via molgangen in polder Ruige Weide. Joost Samsom uit Wilnis, bedenker van deze methode om de bodemdaling te remmen, legde de molgangen met zijn machine aan.
Vorig jaar deed hij dat al op een eigen perceel in Wilnis. Bij de aanleg van een ‘gewoon’ waterinfiltratiesysteem, liggen er overal pvc- buizen of biodrains in de grond. Bij deze proef legt de boer alleen in de oever een pvc-eindbuis tegen vertrapping door koeien. Er zijn inmiddels grondwaterpeilbuizen geplaatst om de effecten op de grondwaterstand te monitoren. Er wordt minimaal drie jaar gemeten. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden draagt bij aan de monitoring en analyse van de grondwaterstand

0 Shares