Strijd om Utrechtse polder

Strijd om Utrechtse polder

Om de Utrechtse polders woedt een grote strijd. Terwijl de eigenaren van de grond in de Utrechtse polders Rijnenburg en Reijerscop een megawijk willen bouwen, wil de gemeente in een deel van de polder zonnepanelen en windmolens neerzetten.

De vraag is of acht windmolens samen kunnen gaan met een woonwijk. De huidige strijd maakt duidelijk waarom het, ondanks dat iedereen meer woningen wil, het niet lukt om vaart te maken met de bouw ervan. De wens van de eigenaren om tot 2040 zestigduizend woningen te bouwen lijkt moeilijk verenigbaar met de wens van de gemeente.

De polders liggen in een driehoek tussen de Vinex-wijken Nieuwegein en Leidse Rijn, ingeklemd tussen de A12 en A2. Alleen aan de westkant is ruimte. Dit ligt echter buiten de zogeheten rode contourzone, een grens waar niet buiten gebouwd mag worden, zolang er binnenstedelijk nog ruimte is om te bouwen.

De plannen voor toekomstige bebouwing van de polder zijn voorlopig geparkeerd tot 2030. Later dit jaar besluit de raad wat er na dat jaar gaat gebeuren met het gebied. 

De eigenaren zijn het echter niet eens met dit uitstelbeleid. Er zal nog een lange weg gegaan moeten worden om uit deze patstelling te komen.

0 Shares