Strategische heroriëntatie begroting Woerden

Strategische heroriëntatie begroting Woerden

De adviseurs van adviesbureau AEF stellen zich donderdagavond voor aan de gemeenteraad van Woerden. Zij krijgen een rol in de strategische heroriëntatie van de begroting.

De adviseurs gaan interviews houden met de individuele fracties van de gemeenteraad. AEF (voluit Andersson Elffers Felix) is gevestigd in Utrecht en ondersteunt overheden bij strategische vernieuwingen. De reden voor de heroriëntatie is omdat er in de begroting 2020-2023 structurele tekorten voorkomen.

Het gaat om tekorten bij het sociaal domein van 1,5 miljoen euro voor dit jaar. Om de tekorten te dekken is in de begroting geld uit de Algemene Reserve ingezet.

De gemeente Woerden wordt hierdoor minder weerbaar tegen onvoorziene ontwikkelingen. Het college van B&W vindt een heroriëntatie nodig.

Uitgangspunt voor de heroriëntatie is dat de volgende begroting structureel gezond moet zijn. Bij de kadernota 2020 (voorheen de ‘junibrief’) moeten de keuzes daarvoor al zijn gemaakt.

Daarom vindt de strategische heroriëntatie plaats tussen november 2019 en maart 2020.

3 Shares