Stoppen met opkopen stikstofrechten in provincie

Stoppen met opkopen stikstofrechten in provincie

Provinciale Staten willen dat het Rijk stopt met het opkopen van stikstofrechten in de regio zonder dat de provincie Utrecht daar weet van heeft. Volgens de ChristenUnie, samen met een ruime meerderheid van de fracties, wordt daarmee een zorgvuldig proces verstoord om de stikstofuitstoot in de provincie te verlagen. De provincie is de komende maanden bezig om samen met betrokken partijen, zoals de boeren, een plan te maken om de stikstofuitstoot terug te dringen. Omdat dit een gevoelig proces is willen de partijen dat Gedeputeerde Staten het Rijk aanspreekt op het opkopen van stikstofrechten in de omgeving.

0 Shares