Stikstofbeleid is aan het Rijk niet aan gemeente Woerden

Stikstofbeleid is aan het Rijk niet aan gemeente Woerden

Beleid over stikstof is aan het Rijk en niet voor de gemeente Woerden. De provincies werken het stikstofbeleid verder uit.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders van Woerden op vragen van Inwonersbelangen. De partij vroeg het college of het ook vindt dat beleidsvorming over de aanpak van stikstof voor de gemeente Woerden zeer actueel en zelfs urgent geworden is. Het college zegt wel te werken aan een plattelandsagenda als de gemeenteraad daar tenminste geld voor beschikbaar stelt.

Op de vraag van Inwonersbelangen hoeveel boeren bedrijven eventueel gaan stoppen, zegt het college het antwoord schuldig te moeten blijven.

0 Shares