Stichtse Vecht onderzoekt mogelijkheden flexwoningen

Stichtse Vecht onderzoekt mogelijkheden flexwoningen

De gemeente Stichtse Vecht onderzoekt momenteel actief locaties voor huisvesting van woningzoekenden, waaronder ook statushouders. Daarbij wordt gedacht aan leegstaand vastgoed of flexibele woonunits. Flexwoningen kunnen helpen om de woningnood het hoofd te bieden. Hier kunnen versneld zowel statushouders als andere woningzoekenden in de gemeente worden gehuisvest. Door de woningnood stagneert de doorstroming van statushouders. Het gevolg hiervan is dat zij het beperkte aantal plekken in asielzoekerscentra bezet houden. Dankzij de inspanningen van de woningcorporaties die actief zijn in Stichtse Vecht in samenwerking met de gemeente lijkt de huisvesting van statushouders voor 2022 grotendeels te gaan lukken.

0 Shares