v

Stichting Kotestein tegen kerkplannen

v

Stichting Kotestein tegen kerkplannen

De Stichting Hugo Kotestein heeft bezwaar tegen enkele onderdelen van de plannen voor aanpassing van de omgeving van de hervormde St.Janskerk in Linschoten. De stichting is van mening dat men zuinig moet zijn op de sfeer van Linschoten. Linschoten is een samenhangend geheel van heel gewone oude huizen in een oud plattelandsdorpje, charmant en eenvoudig.

De plannen van de kerk zijn voor het dorp erg ingrijpend en hebben een grote negatieve impact op het ruimtelijke kwaliteit, aldus de Hugo Kotesteinstichting.

Vooral heeft de stichting bezwaar tegen het bouwen van een nieuwe pastorie in het Weitje van Spruit, het bouwen van een foyer tussen de kerk en De Wingerd en het maken van een nieuwe verbinding tussen de Rooster en de Hogewerf.

Wat betreft de foyer schrijft de stichting dat de oude kerk al eeuwen een losstaand middeleeuws dorpskerkje is. Dat behoort niet versmolten te zijn met de naastgelegen Wingerd met een foyer.

Foto: Hervormd Linschoten

0 Shares