Steun voor kleinere spelers in cultuursector

Steun voor kleinere spelers in cultuursector

Een zestal partijen in de Utrechtse gemeenteraad willen een snelloket voor makers en kleinere spelers in de cultuursector in Utrecht. Hun werkgelegenheid is zowel tijdens de coronacrisis maar ook daarna kwetsbaar.

De steunmaatregelen die nu gelden gaan vooral naar de grotere gesubsidieerde instellingen. Het snelloket is bedoeld voor in Utrecht gevestigde makers, amateurkunstenaars en kleinere culturele organisaties die geen meerjarige subsidies krijgen.

Omdat er nu niet gerepeteerd kan worden kunnen kunstenaars niet meteen na de crisis aan het werk. De partijen hebben de voorstellen voorgelegd aan het gemeentebestuur.

0 Shares