Sterke toename 65-plussers in provincie Utrecht

Sterke toename 65-plussers in provincie Utrecht

Het aantal 65-plussers in de provincie Utrecht zal de komende jaren sterk toenemen, van 236 duizend in 2021 naar 355 duizend in 2040. Daarmee komen er niet alleen getalsmatig meer ouderen bij, maar verschuift ook het evenwicht. In 2040 is een kwart van de inwoners ouder dan 65. Dit blijkt uit onderzoek van de Staat van Utrecht, een website en databank met onderzoeksinformatie over een groot aantal maatschappelijke en bestuurlijke thema’s in de provincie. De toename van 65-plussers is reden tot zorg. Niet alleen de woonsituatie van ouderen vraagt om intensieve aandacht, maar ook de tekorten aan menskracht in de zorg geeft risico op tweedeling in de samenleving. Verder wordt geheugenproblematiek het ziektebeeld waar men maatschappelijk rekening mee moet houden. Ook zijn de problemen van oudere inwoners per gemeente verschillend. Die verschillen zijn vaak groter dan gedacht.

0 Shares