zonnepanelen gemeentehuis

Start reactieperiode grootschalige duurzame energie

zonnepanelen gemeentehuis

Start reactieperiode grootschalige duurzame energie

Sinds gisteren kunnen inwoners van gemeente Woerden en andere belanghebbenden schriftelijk reageren op het aangepaste concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie. In dit kader bepaalt de gemeente waar en onder welke voorwaarden duurzame energie via zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

Afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente Woerden hierover intensief van gedachten gewisseld met inwoners. Alle reacties zijn gewogen en hebben waar mogelijk een plek gekregen in het concept-Afwegingskader. Medio juni legt het college het Afwegingskader ter besluitvorming voor aan de raad.

Reageren op het concept-Afwegingskader kan tot en met 18 april.

Foto: Gemeente Woerden

0 Shares