Start inspraak ontwerp peilbesluit Oudendam

Start inspraak ontwerp peilbesluit Oudendam

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuw peilbesluit opgesteld voor de polder Oudendam in de gemeente Nieuwkoop.

In een peilbesluit worden de oppervlaktewaterpeilen voor een gebied vastgesteld. Het watersysteem in de polder Oudendam, ten oosten van Woerdense Verlaat, wordt vernieuwd. Een nieuwe inlaat aan de Heinoomsvaart verbetert de wateraanvoer en zorgt voor een betere doorstroming door de polder. Omdat het watersysteem verandert, is het oude peilbesluit niet meer actueel. De inspraakperiode voor het ontwerp peilbesluit is gisteren gestart en duurt zes weken.

Op 6 december organiseert het waterschap een inloopavond in Dorpshuis Beatrix in Woerdense Verlaat.

0 Shares