Start herstelwerkzaamheden dijk in Snelrewaard

Start herstelwerkzaamheden dijk in Snelrewaard

Volgende week start aannemer Straver in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met herstelwerkzaamheden aan de dijk en oever in Snelrewaard ter hoogte van Waardsedijk 85. Het doel is om een lekkage te verhelpen en zo de dijk veilig te houden. De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel stroomt tussen Nieuwegein en Gouda en is belangrijk voor de zoetwateraanvoer naar West-Nederland tijdens droge perioden en voor de waterafvoer tijdens normale en natte perioden. Er is geen sprake van stremming door de werkzaamheden.

0 Shares