Start geluidsverminderende maatregelen aan de Hollandbaan

Start geluidsverminderende maatregelen aan de Hollandbaan

De werkzaamheden voor de geluidsverminderende maatregelen aan de Hollandbaan gaan binnenkort van start. Er wordt onder meer geluidsreducerend asfalt aangebracht, waardoor het verkeersgeluid van de Hollandbaan zou moeten verminderen.

De werkzaamheden vinden in twee fases plaats. In fase één wordt het asfalt tussen de rotonde Molenvlietbaan/Hollandbaan en het kruispunt Hollandbaan/Waardsebaan vervangen. In fase twee wordt een geluidsscherm in de middenberm geplaatst. Het geluidsscherm wordt 95 meter lang en 1 meter hoog..

Met het vervangen van het asfalt wordt in week 28 gestart. De Hollandbaan gaat dan twee dagen dicht. Het plaatsen van het geluidsscherm gaat op een later moment beginnen. Hiervoor moet eerst een vergunningsaanvraag worden ingediend.

De direct omwonenden worden door middel van een bewonersbrief geïnformeerd over de werkzaamheden in fase één en twee.

0 Shares