Start Centraal meldpunt dak- en thuislozen

Start Centraal meldpunt dak- en thuislozen

In Gouda is het Centraal meldpunt dak- en thuislozen geopend voor de regio Midden-Holland aan de Boelekade. Met dit meldpunt wil de gemeente voor de regio één plek bieden waar dak- en thuisloze mensen terechtkunnen. Het doel is om sneller en beter hulp te bieden.

“Tot nu toe was de hulp aan dak- en thuisloze mensen erg versnipperd. Daarom hebben we nu één herkenbare en centrale ingang”, zegt Corine Dijkstra, wethouder bij de gemeente Gouda.

Bij het nieuwe meldpunt werken medewerkers van de gemeente Gouda en van het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD. Daarnaast werkt het meldpunt nauw samen met het Leger des Heils en de hulpverlening van bijvoorbeeld het Sociaal Team.

0 Shares