St. Bavokerk in Kwakbollenpoel

St. Bavokerk in Kwakbollenpoel

Als er geen coronapandemie was, zou op de laatste zondag van januari de carnavalsmis zijn gevierd in de rooms katholieke St. Bavokerk in Harmelen. Dit jaar dus niet.

In plaats van een stampvolle kerk was er nu slechts plaats voor maximaal dertig kerkgangers. Het is voor het eerst in tien jaar dat de bijzondere mis niet door kon gaan. Voor veel Harmelenaren een gemis.

De diaken van de Bavokerk, Frank van Rooijen, maakte samen met zijn zoon John een lied over de Bavokerk in de Kwakbollenpoel, zoals Harmelen heet tijdens het carnaval. Van Rooijen zingt over het gemis van de mis voor de kerkgangers, de preek met grappen en grollen tijdens de carnavalsmis en het hoopvolle ‘volgend jaar weer het oude normaal’.

0 Shares